Tennis

Tennis

Met het oog op de toekomst

Tennisvereniging De Hulk in het Dwaalpark is gestart met de verbouwingsplannen. Inmiddels is na het verkrijgen van de extra vierkante meters grond en de kapvergunning begonnen met het bouwrijp maken van de grond. De huidige kleedkamers zullen worden afgebroken. Na het heien van enkele palen zal in week 32 worden gestart met de wederopbouw van de kleedkamers, douches en toiletten.

Het wachten is nu op de uiteindelijke omgevingsvergunning, zodat de bovengenoemde planning ook daadwerkelijk kan worden gehaald.

Achterliggende gedachte is dat de tennisvereniging merkt dat steeds meer wijkbewoners met pensioen gaan en overdag vrije tijd hebben. Behalve ‘s avonds begint het nu ook ’s ochtends drukker te worden. Daarom is er een groeiende behoefte aan baanruimte. Er komt dus (planning 2022) een extra tennisbaan.

De plannen richten zich niet alleen op het tennis. Ze zijn onderdeel van het initiatief Dwaalpark 2.0, dat het park, meer dan nu, een plek laat zijn dat aantrekkelijk is voor alle wijkbewoners. Het park moet actiever bijdragen aan het sportieve en sociaal-maatschappelijk leven van de hele Grote Waal. Daarom verruimt de tennisvereniging haar blik. Ook letterlijk door het aanleggen van een nieuw Zuidterras met uitzicht op het toekomstige Open Luchttheater.

De nieuwe indeling en de modernisering van het complex maken het mogelijk dat we ons ontwikkelen tot een club waar het goed mogelijk is verschillende andere activiteiten en sporten te beoefenen.

Geen overlast

Dat het clubhuis moet worden verbouwd, is meteen een aanleiding om dat zó te doen dat het  gasten en deelnemers aan nieuwe activiteiten goed kan ontvangen. Wel blijft de karakteristieke vorm van het theehuisje bestaan. Het kan dus gezellig druk worden, maar de aangrenzende woonwijk zal geen overlast ondervinden, belooft het bestuur. De fietsenstalling wordt uitgebreid en het parkeerterrein wordt efficiënter ingedeeld.  

 De plannen in kort bestek

  • Uitbreiding naar zes banen
  • Een  overdekte multifunctionele ruimte
  • Nieuwe kinderspeelplaats, vlakbij het clubhuis
  • Terras op het zuiden
  • Kleine uitbreiding clubhuis voor keuken, kantine, douches en kleedkamers, ruimte  voor bridge, schaken, –  darts, (sport)wandelaars.
Archief