Dwaalpark Outdoor

Outdoor

Dwaalpark Outdoor

Aanleiding

Naar aanleiding van het ‘Grote Waal Fit project’ in januari jl. waar 250 inwoners aan meededen en de plannen om het Dwaalpark opnieuw in te richten, is er geconstateerd dat er vanuit de gemeenschap een grote vraag en behoefte is naar het bevorderen van activiteiten in de wijk De Grote Waal en het uitbreiden van seizoen onafhankelijke, toegankelijke en attractieve sportmogelijkheden. Het

realiseren van een sportieve en sociale openbare ruimte – in de vorm van een outdoor fitnesspark – in de wijk, om op deze manier de gezondheid en vitaliteit en participatie en sociale samenhang te bevorderen, sluit hier perfect op aan.

De landelijke en regionale trends en ontwikkelingen laten zien, dat ongebonden sport, zoals outdoor fitness, in populariteit groeit. Ook hebben wij te maken met een vergrijzende samenleving (in Hoorn is het aantal 65-plussers de laatste 10 jaar toegenomen met 56%. 

Stichting Dwaalpark, verenigingen en andere stakeholders hebben deze trends en ontwikkelingen ook in De Grote Waal en directe omgeving ervaren. Stichting Dwaalpark wil door middel van het realiseren van een outdoor fitnesspark met begeleiding het bewegen en sporten zo toegankelijk mogelijk maken, onafhankelijk van de seizoenen, voor iedereen zodat de mensen in het dorp en

omgeving contacten kunnen onderhouden en gezonder kunnen gaan leven. Het outdoor fitnesspark met programmering sluit daarnaast perfect aan op de ontwikkelingen in de regio, zoals de ‘Beweeg en Sportnota’ 2015-2018 gemeente Hoorn en de rest van Nederland.

Doel

Het doel van het realiseren van een outdoor fitnesspark in het Dwaalpark is om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen (kwaliteit van het sportaanbod en sportbeoefening in het algemeen) en om de gezondheid en vitaliteit van de gemeenschap te waarborgen door in te spelen op de behoefte om op een laagdrempelige en uitdagende manier met elkaar te kunnen bewegen en sporten.

Het fitnesspark heeft daarnaast ook in de sociale context een absolute meerwaarde, omdat er een centrale sportieve ontmoetingsplaats wordt gecreëerd waar verschillende groepen inwoners, omwonenden, recreanten en verenigingen samenkomen met als doel om vitaal te blijven (of te worden) en om te socialiseren.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle inwoners in Hoorn (voornamelijk uit de wijk De Grote Waal), omwonenden en recreanten. Bij de keuze van de toestellen en de inrichting van het beweegpark heeft de Stichting extra gekeken naar (kwetsbare) jongeren, zoals allochtonen, en ouderen.

Projectactiviteiten en resultaat

Met het aanleggen van een attractief, multifunctioneel en laagdrempelig outdoor fitnesspark wil de Stichting Dwaalpark de inwoners in Hoorn, voornamelijk uit de wijk De Grote Waal, in de gelegenheid stellen om gezamenlijk te bewegen en sporten. Na de opening van het park wil de Stichting wekelijkse begeleiding op het park aanbieden, zodat de vitaliteit van de gebruikers gewaarborgd worden. De Stichting wil zoveel mogelijk mensen stimuleren, motiveren en activeren om deel te nemen aan het gezamenlijk sporten en bewegen om zo uiteindelijk aan zowel de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm te voldoen en maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals overgewicht en eenzaamheid, effectief tegen te gaan.

Archief