knie hef rek

Pilot Kniehef-rek

Op 9 september a.s. is er overleg op het gemeentehuis met verschillende partijen over de fabricage en montage van een zgn. kniehef-rek. Dit rek is 9 meter lang en heeft tot doel om over de 9 horizontale leggers te lopen, zodat diverse spiergroepen worden aangespannen.

Besproken zal worden hoe eventuele test- en goedkeuringsprocedures dienen te verlopen en tevens de meest geschikte locaties komen ter tafel. Het ligt in de bedoeling van Stichting Dwaalpark om met “Stadskracht”meerdere fitnesstoestellen te produceren. Hierbij wordt ook gedacht aan mogelijke stage-opdrachten voor met name technische scholen.

Meer nieuws volgt spoedig na het overleg.