Opening-4

Uitrenveld Dwaalhondjes geopend

Speel- & Uitrenveld Dwaalhondjes officieel geopend!

De intentie is om het speelveld nog te voorzien van leuke en veilige speeltoestellen. Er werden direct al suggesties gedaan en voorbeelden aangedragen uit Purmerend en Wierden. Ook is gesproken over het plaatsen van een prullenbak met houder voor plastic zakjes. Na evaluatie van een proef elders in Hoorn wordt hierop verder actie ondernomen.
Tevens wordt de samenwerking gezocht met de Kynologen Club West-Friesland (KCWF) om een aantal thema-dagdelen te organiseren. Een kleine bijdrage in de kosten (5 euro) en er wordt informatie gegeven en getraind. Een eerste onderwerp zou kunnen zijn: communicatie tussen honden onderling en tussen mens en dier. Het definitieve concept wordt binnenkort gecommuniceerd via de App-groep en Facebook.
Verder is iedere suggestie, tip of advies welkom. Kan via de App-groep, maar langskomen in het Wijklab (in WC Grote Beer) mag ook.