Dwaalnatuur

Natuur

Het Dwaalpark

Het Dwaalpark wordt al vele jaren bezocht door diverse bezoekersgroepen. Zoals sporters, Wandelaars, rustzoekers, natuurbelevers, BBQ genieters en hondenuitlaters.

Het karakter van het park is door intensief gebruik, volgroeiing, de nodige snoei en natuur-invloeden, de laatste jaren behoorlijk veranderd. De biodiversiteit, waaronder de habitat voor vogels, diverse insecten als bijen en vlinders is daardoor niet verbeterd, eerder verschraalt.

Dagelijkse bezoekers van het park hebben hun opmerkingen en wensen kenbaar gemaakt. De tijd lijkt nu rijp om samen met gemeente en natuurorganisaties te bekijken hoe in het park weer meer biodiversiteit en daardoor meer mogelijkheden tot natuurbeleving en educatie kan worden verkregen. Diverse gebruikers/bezoekers wensen duidelijkere regels voor het gebruik van het park en kordate handhaving en optreden tegen ongewenste praktijken.

In 2020 wil Stichting Dwaalpark, samen met natuurorganisaties, bezoekers en de gemeente, hierin een flinke start maken.

Wat gaan we doen?

Het Dwaalpark zodanig inrichten dat alle gebruikers een duidelijke plaats krijgen in het park, met meer biodiversiteit, zeker in de rust en stiltegebieden met ruimte voor bloemen en kruidenstroken voor de bijen, vlinders en andere insecten, zodat er meer natuur valt te beleven en meer educatie-mogelijkheden ontstaan. Dit in samenspraak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van o.a. Groenvisie, KNNV, GGD en Hoorn The Place to Bee. Daarnaast gaan we de randen langs het talud bij de kanovereniging inzaaien met kruiden- en bloemenzaad (2 jarige) ten gunste van insecten en in het bijzonder bijen en vlinders. Als toevoeging zijn er plannen in ontwikkeling om een insectenhotel, vogelnestkasten en wand voor zwaluwen in het stiltegebied te realiseren.

De stichting focust ook op herinrichting, renovatie of vervanging van stroken en waterpartijen. Daarbij eerst kijken naar meer biodiversiteit met meer kleurige, bloeiende vaste planten. Beplanting van bes-dragende heesters of struiken toevoegen ten bate van diverse insecten als bijen, vlinders, maar ook de vogels en de opmerkzame ogen van (natuur) bezoekers.

Ook de communicatie wordt niet vergeten, We denken hierbij aan overzichtsborden met duiding van de specifieke doelgebieden. En duidelijk aangeven wat je in de verschillende gebieden kunt verwachten en wat de regels zijn.

Huidige status

We zijn nu in de ori├źntatiefase, wat is er nu in het Dwaalpark, bijvoorbeeld borden, routes. Binnenkort (door corona wellicht wat vertraagd) kijken we naar de nieuwe Groenvisie van de gemeente Hoorn en zullen bespreken welke projecten in 2020 kunnen worden uitgevoerd. Met de inmiddels samengestelde Projectgroep, bestaande uit Groenvisie, KNNV, GGD, Stadslandbouw/Hoorn The Place to Bee en vrijwilligers zullen de diverse deelprojecten verder worden ontwikkeld en uitgevoerd

Archief
bijentuin
natuur