Hond

Hond

Al ruim 40 jaar lopen mens en hond door het Dwaalpark

Het karakter van het park is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Het verdient dan ook zeker de aandacht om kritisch te kijken naar de diverse gebruikersgroepen. Eén van deze gebruikersgroepen is de mens met zijn of haar hond. Hoewel er vanuit het begin wel regels zijn opgesteld bestaat het vermoeden dat duidelijkheid en handhaving nog wel wat te wensen overlaten. Overigens geldt dit niet voor het Dwaalpark alleen, maar voor de hele gemeente. Hiertoe heeft de gemeente dan ook een herzien hondenbeleid opgeschreven. De discussies binnen de gemeenteraad zijn hierover nog in volle gang. Komend najaar wordt publicatie verwacht.

Intussen wil de Stichting Dwaalpark in nauw overleg met de vrijwilligers van de App-groep Grote Waalhondjes in 2020 hard werken om:

  • Een uitren/speelveld oftewel een Hondenspeeltuin te realiseren, incl. speeltoestellen. Ook geschikt voor traingsdoeleinden
  • Een officiële zwemplek voor honden te bouwen
  • Meer duidelijkheid over regels te krijgen; meer voorlichtende communicatie te plaatsen in het Dwaalpark
  • Irritaties tussen honden-uitlaters, wandelaars, joggers en fietsers te voorkomen
  • In algemene zin het Dwaalpark beter geschikt te maken voor hondenbezitters en alle overige gebruikers.


(feb 2021) Nieuwe status:

De hekken zijn geplaatst en de toegangspoorten gemonteerd. Als we weer met wat meer mensen naar buiten mogen, gaan we het speel- en uitrenveld officieel openen in aanwezigheid van wethouder Simon Broersma en andere cruciale personen.

 

Archief
Dwaalhondjes