Dwaalpark

Dwaalpark 2.0

Hond
Hond
Tennis
Tennis
Dwaalnatuur
Natuur
Dwaaltheater
Theater
Dwaalpark Outdoor
Outdoor

Dwaalpark 2.0 geeft meer kleur aan jouw leven.

Stichting Dwaalpark zet zich in om samen met bewoners, gebruikers en gemeente het Dwaalpark te ontwikkelen tot een park dat ruimte biedt voor diverse sportieve, culturele en sociale activiteiten. Een park waar weer “leven” in zit! Een park waar meer groen, water en kleurijke perken komen en waar we met elkaar kunnen recreëren en genieten van culturele en sportieve gebeurtenissen. Een park waar we ook onze rust kunnen zoeken en waar meer aandacht is voor hondenbezitters en voor hun trouwe viervoeters.

Overkoepelende meerjaren doelstelling:

De Stichting Dwaalpark heeft ten doel de uitstraling en de recreatieve, sportieve en culturele functionaliteit van het Dwaalpark te vitaliseren en ontwikkelen.

Wie zijn de betrokken partijen?

    Bewoners van de wijk en gebruikers van het Dwaalpark

    Ondernemers/instanties, leidinggevende personen die op de hoogte moeten worden gehouden, personen die hun medewerking moeten verlenen. (Visiegroep/team en de uitvoerende instanties/instellingen en personen)

 

Dwaalpark 2.0 draagt op meerdere manieren bij aan de organisatiethema’s van de gemeente Hoorn:

Democratische stad/wijk
De sportverenigingen hebben op een prachtige manier aangegeven dat zij zich in hun dienstverlening breder willen oriënteren op wat er in de wijk gebeurt.In het voortraject zijn de bewoners van de wijk op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkelingen. De bewoners zijn tijdens een wijkbijeenkomst in wijkcentrum De Grote Beer uitgedaagd mee te denken over het verbeteren van hun wijk. Na het uitwerken van die opbrengsten zijn de bewoners opnieuw gevraagd mee te denken over de verschillende thema’s en hun prioriteiten aan te geven. Dit is gedurende het traject ook steeds digitaal mogelijk geweest via Voor Een Mooie Stad (VEMS). En ook in het vervolgtraject zal aan bewoners worden gevraagd mee te denken.

Zorgzame stad/wijk
De sportverenigingen hebben op een prachtige manier aangegeven dat zij zich in hun dienstverlening breder willen oriënteren op wat er in de wijk gebeurt. Zij willen op die manier uitvoering geven aan hun maatschappelijke verbondenheid met de wijk.

Werkende stad/wijk
Door zoveel mogelijk lokale en regionale leveranciers te gebruiken voor onze projecten leveren we een bijdrage aan de lokale economie.

Bruisende stad/wijk
De stichting wil een bijdrage leveren aan het vitaliseren en ontwikkelen van het Dwaalpark en gebruikt daarbij het Vondelpark als referentiekader. Door het invoeren van de diverse projecten zullen de reguliere activiteiten en evenementen in het Dwaalpark nog meer tot leven brengen.

Leefbare stad/wijk
Door het realiseren van projecten die de recreatieve, sportieve en culturele functionaliteit van het Dwaalpark zullen verbeteren zullen alle gebruikers van het Dwaalpark (bewoners van de Grote Waal en andere wijken van Hoorn en de regio) dit als positief ervaren.

Duurzame stad/wijk
Enerzijds door het gebruik van duurzame materialen in alle projecten en anderzijds door intensiever gebruik van het Dwaalpark zal beleving en waardering van de natuur toenemen.

 

Nieuwsberichten

Archief